Регламент вченої ради

1. Загальні положення

1.1. Регламент визначає порядок підготовки і проведення засідань вченої ради Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут» (далі НТУ “ХПІ” або Університету); формування постійних комісій; процедуру розгляду питань та прийняття рішень; права та обов’язки членів вченої ради; повноваження Голови вченої ради, його заступника та вченого секретаря; порядок здійснення контрольних функцій вченої ради.

1.2. У своїй діяльності вчена рада (далі Рада) керується Законом України «Про вищу освіту», правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом університету.

1.3. Засідання вченої ради відбуваються за адресою: м. Харків, вул.Фрунзе, 21, головний корпус, ІІ поверх, зал засідань вченої ради.

За рішенням голови або, у разі його відсутності, заступника голови Ради засідання може проводитися в іншому місці.

1.4. Засідання вченої ради проводяться відповідно до схваленого нею плану роботи не рідше одного разу на місяць протягом навчального року. За потребою можуть бути призначені позачергові засідання за рішенням голови вченої ради, узгоджені з ректоратом університету.

1.5.  Відкритість засідань Ради забезпечує можливість присутності на них членів трудового колективу.

1.6. Гласність засідань Ради забезпечує оприлюднення її рішень.

1.7. Організація підготовки засідання Ради покладається на ученого секретаря.

1.8. Проводить засідання Ради голова вченої ради або за його дорученням заступник голови вченої ради Університету.

1.9. На засідання  запрошуються  члени Ради, керівники структурних підрозділів та особи, яких безпосередньо стосуються питання порядку денного засідання Ради, а також члени трудового колективу.

1.10. Організаційне,  документальне та інформаційне  забезпечення діяльності Ради здійснює Голова та секретаріат вченої ради.