Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії (ХТ)

Рищенко Ігор Михайлович

Директор

Рищенко Ігор Михайлович


Сайт

Приймальна комісія: хімічний корпус, к. 29, тел. (057) 707-69-78.

e-mail: ihtidirection@gmail.com

Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії було створено у 2018 році на базі трьох факультетів: технологій органічних речовин, технологій неорганічних речовин та інтегрованих технологій та хімічної техніки, які були відкриті у позаминулому столітті.

До складу інституту входять тринадцять кафедр. В інституті випускають спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD). Навчання проводять за денною та заочною формою навчання.

Підготовку студентів проводять по чотирьом спеціальностям та п’ятнадцяти спеціалізаціям:

Спеціальність «Хімічні технології та інженерія» (спеціалізації: «Хімічні технології неорганічних речовин», «Хімічні технології органічних речовин», «Технічна електрохімія», «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», «Технології переробки нафти, газу та твердого палива», «Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів», «Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів», «Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить», «Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі», «Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок», «Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності»).

Спеціальність «Біотехнології та біоінженерія» (спеціалізації: «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія»).

Спеціальність  «Харчові технології» (спеціалізації:  «Технологія жирів, жирозамінників і ефірних масел», «Технологія продуктів бродіння і виноробства»).

Спеціальність «Нафтогазова інженерія та технології» (спеціалізації:  «Видобування нафти і газу»).

Абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста, приймаються на навчання за скороченим терміном підготовки за умови вступу на споріднений напрям підготовки без зовнішнього тестування.

Сьогодні навчальний процес здійснюють біля 150 викладачів, в тому числі 30 професорів і докторів наук, біля 90 кандидатів наук. Застосування прогресивних методів навчання, широке використання в навчальному процесі сучасних засобів обчислювальної техніки, програмних продуктів та інформаційних технологій, потужна матеріальна база, участь студентів у проведенні наукових досліджень, тісний зв’язок з провідними підприємствами і установами галузі дозволяють забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Дисципліни Вільного Вибору