У першому технічному виші України відкрили Центр підтримки інновацій

На базі НТУ «Харківський політехнічний інститут» відбулося урочисте відкриття Центру підтримки технологій та інновацій (TISC), який буде працювати в Науково-технічній бібліотеці НТУ «ХПІ» (4 поверх, аудиторія №66). Мета — консультації винахідників, стартап-груп, вчених з приводу патентування, доступ до патентних баз даних, перевірка розробок на унікальність. Центр створений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством освіти і науки України спільно з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.

Ректор НТУ «ХПІ» професор Євген Сокол зазначив, що відкриття такого Центру — велика подія для розвитку технологій, науки як в ХПІ, так і в Україні в цілому. «За даними світового рейтингу QS World University Rankings 2020 НТУ «ХПІ» став найкращим технічним вишем України. Тому невипадково саме в нашому університеті за сприяння Мінекономрозвитку ми відкриваємо Центр підтримки технологій та інновацій. Важливо, що він буде діяти в виші, де активно розвивається наука і впроваджуються технології. TISC логічно доповнить eō Business Incubator, який цієї весни почав працювати на базі ХПІ. Це дуже цінно, адже коли у наших студентів, вчених зароджується ідея стартапу, в першу чергу доцільно дізнатися, чи відповідає він сучасним вимогам, провести патентний пошук. Після цього створити команду, подати проект до бізнес-інкубатору, де його допоможуть довести до комерціалізації. Разом ми повинні допомагати розвитку підприємств і економіки нашої країни», — сказав ректор Євген Сокол.

«Центр підтримки технологій та інновацій знаходиться, можна сказати, в інноваційному хабі ХПІ. Сюди буде вільний доступ для винахідників. Ми з боку Мінекономрозвитку і Всесвітньої організації інтелектуальної власності будемо всіляко цьому сприяти, підтримувати будь-які заходи, ініціативи з розвитку інтелектуальної власності», — сказав заступник директора Департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку і торгівлі України Сергій Шкураков.

Послуги TISC є безкоштовними. Це, наприклад, доступ до технічної інформації, патентний пошук, первинний збір інформації про ринок продукції, організація дистанційного навчання за програмою Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Можна також отримати додаткові послуги (як на платній, так і безкоштовній основі) — питання, пов’язані з оформленням документів на отримання прав на об’єкти інтелектуальної власності, отримання рекомендацій з ліцензування, та ін.

Урочиста церемонія відкриття Центру підтримки технологій та інновацій відбулася за участю ректора НТУ «ХПІ» Євгена Сокола, проректора вишу Андрія Марченка, заступника директора Департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку і торгівлі України Сергія Шкуракова, начальника управління технологій, інновацій та маркетингу Національного офісу інтелектуальної власності (НОІВ) Данила Цьвока, начальника відділу забезпечення роботи мережі TISC, НОІВ Касима Величка, вчених, викладачів, представників промисловості Харківського регіону. Серед учасників офіційного відкриття TISC в НТУ «ХПІ» — Національний фармацевтичний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, ДП «Завод імені В.О. Малишева», АТ «Турбоатом», Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова, Північно-Східний науковий центр НАН і МОН України, Харківська медична академія післядипломної освіти.

Довідка:

TISC (Technology and Innovation Support Center) — Центр підтримки технологій та інновацій, який надає інформацію про різні послуги в сфері інтелектуальної власності, незалежно від території їх надання. TISC надає винахідникам доступ до технічної інформації і пов’язаними з нею послугами, таким як доступ до патентної, наукової і технічної бази даних, допомога в ліцензуванні та трансфері технологій, допомога в розробці патентів, що дозволить успішно реалізовувати свої найсміливіші задуми всім стейкхолдерам інноваційного процесу.

Харків — друге місто в Україні, де створюються такі Центри. На сьогоднішній день відкрито два TISC в Києві (на базі Національного авіаційного університету та Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана). У Харкові також два — на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Основні функції Центру:

— реалізація проектів співробітництва з різних питань, пов’язаних з правовою охороною інтелектуальної власності,

— спільна участь у роботі над проектами регуляторних актів, в громадських слуханнях та обговоренні проектів змін до законодавства в сфері підтримки технологій та інновацій і правової охорони інтелектуальної власності,

— обмін інформацією щодо законодавчих змін у сфері підтримки технологій та інновацій і правової охорони інтелектуальної власності,

— організація спільних семінарів, симпозіумів, робочих зустрічей, інше.