Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки (Е)

Томашевський Роман Сергійович

Директор

Томашевський Роман Сергійович

Сайт

Приймальна комісія: електротехнічний корпус, к. 207, к. 209, тел. (057) 70768-98, 707-62-07,

e-mail: ieee@khpi.edu.ua.

У складі інституту сімнадцять кафедр, з яких п’ятнадцять – випускаючі. Інститут готує бакалаврів і магістрів з п’яти спеціальностей:

Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (спеціалізації: «Електричні станції», «Електричні системи і мережі», «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії», «Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка», «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології», «Електричні машини», «Електричні апарати», «Електропобутова техніка», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Мехатроніка та робототехніка», «Електричний транспорт», «Відновлювальні джерела енергії та техніка високих напруг», «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії», «Техніка і електрофізика високих напруг», «Технології кібербезпеки в електроенергетиці»).

Спеціальність «Енергетичне машинобудування» (спеціалізації: «Енергогенеруючі технології та установки», «Комп’ютерна інженерія турбомашин», «Газотурбінні установки і компресорні станції», «Двигуни внутрішнього згоряння», «Експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння», «Кріогенна та холодильна техніка», «Турбіни»).

Спеціальність «Теплоенергетика» (спеціалізації: «Промислова та комунальна теплоенергетика», «Теплові процеси в енергетичному обладнанні», «Енергетичний менеджмент та енергоефективність»).

Спеціальність «Електроніка» (спеціалізація: «Промислова електроніка», «Біомедична електроніка»).

Спеціальність «Залізничний транспорт» (спеціалізація: «Локомотиви та локомотивне господарство»).

Абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста, приймаються на навчання за скороченим терміном підготовки за умови вступу на споріднений напрям підготовки без зовнішнього тестування.

Сьогодні навчальний процес здійснюють біля 250 викладачів інституту, в тому числі 75 професорів і докторів наук, біля 120 кандидатів наук.

Застосування прогресивних методів навчання, широке використання в навчальному процесі сучасних засобів обчислювальної техніки, програмних продуктів та інформаційних технологій, потужна матеріальна база, участь студентів у проведенні наукових досліджень, тісний зв’язок з провідними підприємствами і установами галузі дозволяють забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Дисципліни Вільного Вибору