Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту (МІТ)

Єпіфанов Віталій Валерійович

Директор

Єпіфанов Віталій Валерійович


Сайт

Приймальна комісія: головний аудиторний корпус, к. 305, к. 314 тел. (057) 707-63-81, (057) 707-60-07.

e-mail: mit@khpi.edu.ua

У складі інституту чотирнадцять випускаючих кафедр. Інститут готує бакалаврів і магістрів з семи спеціальностей:

Спеціальність «Галузеве машинобудування» (спеціалізації: «Автомобілі та трактори», «Автоматизоване проектування транспортних засобів високої прохідності», «Машини і механізми нафтогазових промислів», «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв», «Автоматизовані та роботизовані технологічні комплекси в машинобудуванні», «Мехатронні системи транспортних засобів»).

Спеціальність «Прикладна механіка» (спеціалізації: «Інтегровані технології машинобудування», «Інструментальне виробництво», «Технології автоматизованого виробництва», «Металорізальні верстати та системи», «Інженерія логістичних систем», «Логістичні системи і комплекси», «Інженерія мехатронних гідро- пневмосистем», «Стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції», «Обладнання та технології обробки тиском», «Обладнання та технології ливарного виробництва», «Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування», «Зварювання та споріднені процеси і технології», «Комп’ютерне моделювання технічних систем»).

Спеціальність «Матеріалознавство» (спеціалізації: «Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів», «Нові функціональні матеріали та нанотехнології»).

Спеціальність «Автомобільний транспорт» (спеціалізація: «Автомобілі та автомобільне господарство»).

Спеціальність «Гідроенергетика» (спеціалізація: «Гідроенергетика»).

Спеціальність «Екологія» (спеціалізація: «Інженерна екологія»).

Спеціальність «Цивільна безпека» (спеціалізація: «Охорона праці»).

Абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста, приймаються на навчання за скороченим терміном підготовки за умови вступу на споріднену спеціальність підготовки без зовнішнього тестування.

Навчальний процес здійснюють біля 250 викладачів інституту, в тому числі 75 професорів і докторів наук, біля 120 кандидатів наук. Застосування прогресивних форм навчання, широке використання в навчальному процесі сучасних засобів обчислювальної техніки, програмних продуктів та інформаційних технологій, потужна матеріальна база, участь студентів у проведенні наукових досліджень, тісний зв’язок з провідними підприємствами і установами галузі, міжнародні зв’язки дозволяють забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Дисципліни Вільного Вибору