Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут (І)

Ларін Олексій Олександрович

Директор

Ларін Олексій Олександрович

Сайт

Приймальна комісія: учбовий корпус №2, к. 410, к. 413, тел. (057) 707-63-79.

Е-mail: ISE.EngPh.NTUKhPI@gmail.com

Інститут готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії з чотирьох фундаментальних спеціальностей за освтіньо-професійними та освітньо-науковими програмами:

 

Спеціальність 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали». Освітня програма «Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій».

Фокус програми: спеціальна освіта в галузі фізики твердого тіла та електроніки зі спеціалізацією у предметній області інтелектуального аналізу фізичних властивостей та ефектів.

Вибіркові блоки на старших курсах підготовки (спеціалізації):

  • Інженерія радіоелектронних систем;
  • Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини.

 

Спеціальність 113 – «Прикладна математика». Освітня програма «Комп’ютерне та математичне моделювання».

Фокус програми: спеціальна освіта в галузі математики і статистики зі спеціалізацією у предметній області комп’ютерного та математичного моделювання.

Вибіркові блоки на старших курсах підготовки (спеціалізації):

  • Математичне та програмне забезпечення структурного аналізу;
  • Програмне забезпечення системного проектування.

 

Спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки». Освітня програма «Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка».

Фокус програми: формування та розвиток професійної компетентності у сфері комп’ютерних наук та інформаційних технологій; вивчення теоретичних положень та отримання практичних навичок концептуального проектування і реалізації обчислень у комп’ютерах; опанування організаційними та практичними інструментами моделювання, проектування, розробки та супроводу систем обробки даних, інформаційних систем і технологій, здійсненні розробки, впровадження і супроводу обчислювальних компонент хмарних сервісів консолідації інформації, інтелектуальних систем аналізу та обробки даних.

Вибіркові блоки на старших курсах підготовки (спеціалізації):

  • Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем;
  • Інформаційні технології проектування;
  • Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології;
  • Інтелектуальні та робототехнічні системи.

 

Спеціальність 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». Освітня програма «Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист».

Фокус програми: спеціальна освіта в галузі автоматизації та приладобудування зі спеціалізацією у предметній області мікроелектроніки та сонячної енергетики.

Вибіркові блоки на старших курсах підготовки (спеціалізації):

  • Мікро- та наносистемна техніка для сонячної енергетики.

 

У складі інституту десять кафедр, з яких сім – випускаючі. Навчальний процес здійснюють біля 200 викладачів інституту, в тому числі 42 професора і доктора наук, біля 113 доцентів і кандидатів наук.

Інститут є фундатором системи підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, яка пізніше отримала назву системи “фізтеху”, що базується на органічному поєднанні фундаментальної університетської фізико-математичної підготовки з глибоким засвоєнням інженерної практичної роботи, сучасних технологій та комп’ютерних наук. Основні переваги спеціальностей інституту базуються на вдалому поєднанні створеної за довгі роки системи підготовки спеціалістів, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з розмаїттям можливих напрямків прикладення отриманих знань та навичок, починаючи з науково-дослідних організацій до IT фірм.

Дисципліни Вільного Вибору