Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут (І)

Ларін Олексій Олександрович

Директор

Ларін Олексій Олександрович

Сайт

Приймальна комісія: учбовий корпус №2, к. 410, к. 413, тел. (057) 707-63-79.

e-mail: alexeya.larin@gmail.com

У складі інституту десять кафедр, з яких сім – випускаючі.

Інститут готує бакалаврів і магістрів з трьох спеціальностей і дев’яти спеціалізацій:

Спеціальність «Комп’ютерні науки» (спеціалізації: «Інформаційні технології проектування», «Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем», «Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології», «Комп’ютерна механіка», «Комп’ютерне моделювання теплових та механічних процесів», «Інтелектуальні та робототехнічні системи»).

Спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали» (спеціалізації: «Інженерія радіоелектронних систем», «Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини»).

Спеціальність «Мікро- та наносистемна техніка» (спеціалізації: «Мікро- та наносистемна техніка для сонячної енергетики»).

Абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста, приймаються на навчання за скороченим терміном підготовки без зовнішнього тестування за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

Навчальний процес здійснюють біля 200 викладачів інституту, в тому числі 42 професора і доктора наук, біля 113 доцентів і кандидатів наук.

Інститут є фундатором системи підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, яка пізніше отримала назву системи “фізтеху”, що базується на органічному поєднанні фундаментальної університетської фізико-математичної підготовки з глибоким засвоєнням інженерної практичної роботи, сучасних технологій управління та комп’ютерних наук. Основні переваги спеціальностей інституту базуються на вдало-му поєднанні створеної за довгі роки системи підготовки спеціалістів, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з розмаїттям можливих напрямків прикладення отриманих знань та навичок, починаючи з науководослідних організацій до IT фірм.

Дисципліни Вільного Вибору