Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики

Ларін Олексій Олександрович

Директор

Ларін Олексій Олександрович


Сайт

 

Офіс дирекції: учбовий корпус №2 (У2), 3 поверх, к. 304, 311, к.313,
Е-mail: office.infiz@khpi.edu.ua

 

Приймальна комісія: учбовий корпус №2 (У2),  цокольний поверх
+38 (066) 271 22 59
Telegram: @IKM_admissions
Е-mail: vstup.ikm@khpi.edu.ua

Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики (ІКМ) сформований зі 14 кафедр, які об’єднані спільним баченням та фокусом своєї діяльності.

Академічним баченням (візією) інституту є система підготовки, що базується на органічному поєднанні фундаментальної фізико-математичної освіти та підготовки з комп’ютерних наук, які разом спрямовані на практичні задачі в галузі ІТ, інженерії та проривних технологій.

В залежності від спеціальності та наукової лабораторії (кафедри) академічний фокус у вирішення прикладних задач розглядається з однієї з основних 3 точок зору:

 • фізики явищ та процесів, що лежать в основі створення нових матеріалів, новітньої бази електроніки, передачі чи обробки інформації;
 • синтезу архітектурних рішень вбудованої електроніки, інформаційних систем та апаратного забезпечення для автоматизації, контролю і діагностики;
 • створення нових математичних моделей, методів та алгоритмів для комп’ютерного моделювання, симуляцій, інтелектуального керування та проектування складних програмних рішень.

 

Інститут готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії за освітніми програмами зі 7 спеціальностей:

Спеціальність 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали». 

Освітня програма «Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій».

Фокус програми: спеціальна освіта в галузі фізики твердого тіла та фізичних основ пристроїв електроніки та радіоелектроніки у предметній області аналізу фізичних властивостей та ефектів, які спрямовані на створення нових інноваційних технологій.

Вибіркові блоки на старших курсах підготовки (спеціалізації):

 • Інженерія радіоелектронних систем;
 • Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини.

 

Спеціальність 113 – «Прикладна математика». 

Освітня програма «Комп’ютерне та математичне моделювання».

Фокус програми спрямовано на підготовку бакалаврів що здатні формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математики та ІТ для моделювання, аналізу й обробки процесів і явищ в інженерних та інформаційних системах.

 

Спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки». 

Освітня програма «КН. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка».

Фокус програми полягає в області вивчення алгоритмічних рішень та математичних методів, що покладені в основу розробки інтелектуальних програмних систем, а також вирішення прикладних задач комп’ютерного моделювання та аналізу даних в інформаційних та інженерних системах зі застосуванням підходів обчислювального і штучного інтелекту.

Вибіркові блоки на старших курсах підготовки (спеціалізації):

 • Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем;
 • Моделювання процесів, обробка та аналіз даних;
 • Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології;
 • Інтелектуальні та робототехнічні системи;
 • Технології доповненої реальності.

 

Спеціальність 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Фокус програми. Програма розроблена для студентів, які прагнуть стати спеціалістами в галузі автоматизації технологічних та виробничих процесів з використанням найсучасніших інформаційних та комп’ютерних технологій. Студенти отримують поглиблені знання в області теорії автоматичного управління складних адаптивних систем, систем збору, обробки і передачі інформації, систем комп’ютерної діагностики та аналізу даних, програмованих контролерів і спеціалізованих мікропроцесорів, інформаційно-керуючих та розподілених систем.

Вибіркові блоки на старших курсах підготовки (спеціалізації):

 • Комп’ютеризовані системи управління та автоматика;
 • Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування.

 

Спеціальність 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології».

Фокус програми: спеціальна освіта з орієнтацією на формування спеціаліста в сфері метрологічного забезпечення, розробки та застосування засобів вимірювання; розробки та експлуатації інформаційно-вимірювальних систем різноманітного призначення; розробки та впровадження систем неруйнівного контролю, визначення їхніх параметрів та діагностики.

Вибіркові блоки на старших курсах підготовки (спеціалізації):

 • Метрологія та вимірювальна техніка;
 • Інформаційні вимірювальні системи;
 • Комп´ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики.

 

Спеціальність 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». 

Освітня програма «Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист».

Фокус програми: передбачає фундаментальне вивчення схемотехнічних та технологічних засад створення сучасних інформаційних мікроелектронних систем, включно з інтелектуальними мікроелектронними системами збору, обробки та передачі інформації та пристроями для них на основі використання новітньої мікроелектронної компонентної бази, зокрема для автономних енергетичних систем та відновлювальної енергетики.

 

Спеціальність 172 – «Телекомунікації та радіотехніка». 

Освітня програма «Мережеві технології та телекомунікації».

Фокус програми: Розробка методів і засобів обробки, зберігання та обміну інформації на відстані. Студенти отримують  глибоку  підготовку  як  в  питаннях  електроніки, схемотехніки, програмування, разом зі знаннями в області теорії інформації та кодування, криптографії  та  захисту  даних,  методів розробки  та  експлуатації  систем передачі  інформації лініями  зв’язку.  Вивчаються  основи маршрутизації і адміністрування локальних  і  глобальних  комп’ютерних  мереж, хмарних технологій та  дистанційної  обробки  даних, особливості  розробки  та експлуатації мультисервісних мереж стільникового зв’язку 3-го і наступних поколінь.

Дисципліни Вільного Вибору