Хіміки–екологи Політеху виходять на новий рубіж

Кафедра хімічної техніки та промислової екології (ХТПЕ) факультету інтегрованих технологій та хімічної техніки НТУ «ХПІ» відзначила свій 70–річний ювілей.

Головний напрямок діяльності кафедри з початку її заснування (18 жовтня 1946 р.) – розробка методів зниження негативного впливу виробництва на навколишнє середовище. І сьогодні вчені ХПІ займаються науковими дослідженнями, спрямованими на оптимізацію та удосконалення роботи устаткування, процесів хімічних технологій, а також апаратів і реакторів переробних виробництв. Кафедра ХТПЕ широко співпрацює з дослідними інститутами та промисловими підприємствами України, в тому числі Державним науково-дослідним і проектним інститутом основної хімії (НІОХІМ), УКРНДІХІММАШ та ін.

Становлення кафедри хімічної техніки та промислової екології (ХТПЕ) пов’язане з іменами таких відомих учених: Я.І. Аснин, А. Н. Цейтлін, А. Р. Ястребенецький, В.Я. Козлов, Н.С. Щепилов, Л.Л. Товажнянський, В.Л. Назаренко, М.А. Гавря, Г.А. Ткач.

З 1999 року кафедрою ХТПЕ завідує професор Валерій Павлович Шапорев.

Співробітники кафедри беруть активну участь у міжнародних проектах і міждержавних наукових дослідженнях, наприклад CENEAST (2013–2015 р) за програмою ТЕМПУС. Участь у них дає можливість використання передових методик навчання студентів, які реалізуються в сучасних європейських університетах.

Отримані міжнародні гранти дозволяють магістрам і аспірантам кафедри ХТПЕ брати участь у наукових дослідженнях з спільних університетами ЄС, продовжувати навчання в докторантурі (Литва), проходити стажування в провідних європейських наукових лабораторіях (Франція). У свою чергу, студенти мають можливість брати участь в програмі семестрової мобільності, навчаючись в Поморською академії (Польща).