Навчально-дослідницький клас-кластер «Політехнік-125»

25 листопада 2009 р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», найстаріший технічний вуз Україні, і Індустріальна група УПЕК, одна з найбільших машинобудівних компаній Україні, підписали угоду про створення Навчально-науково-виробничого комплексу (ННВК) «Техноград» і презентували ряд спільних проектів, у т.ч. в області комп’ютерного моделювання фізико-механічних процесів у складних та надскладних механічних системах.

В рамках заходів було здійснено відкриття в НТУ «ХПІ» унікального спеціалізованого навчально-дослідного класу-кластеру «Політехнік-125».

Створення цього навчально-дослідного класу-кластера – результат співпраці НТУ «ХПІ», ІГ УПЕК, компаній РТС (США) і Pro/TECHNOLOGIES (Росія). Це перший проект в серії науково-освітніх програм у рамках ННВК «Техноград».

Створений програмно-апаратний комплекс є унікальним і за характеристиками, і за призначенням, і за спрямованістю.

Характеристики кластера:

 • кількість процесорних ядер – 64;
 • об’єм оперативної пам’яті – 128 Гб;
 • продуктивність на тесті LinPack – порядку 0,5 Tflops.
 • додатково в 2010 р. встановлено потужний 12-ти ядерний обчислювач на базі процесорів Xeon із ОЗП 48 Гб.

Призначення навчально-дослідного класу-кластера:

 • дослідний кластер;
 • навчальний клас.

Спрямованість програмно-апаратного комплексу

Науковий супровід сучасних проектних розробок на світовому рівні, розробка унікальних спеціалізованих мета-систем комп’ютерного моделювання фізико-механічних процесів у складних та надскладних механічних системах, інтеграція наукових розробок вітчизняних вчених із самими передовими комп’ютерними технологіями, а також безпосереднє впровадження цих розробок у навчальний процес, науково-дослідні роботи та у виробництво.

Запропонована розробка перебуває на вістрі наступних стратегічних напрямків:

 • залучення сучасних технологій і систем CAD/CAM/CAE до розв’язання складних задач;
 • розробка суперкомп’ютерних систем для оперування зі складними моделями;
 • підготовка відповідних науково-освітніх та інженерних кадрів.

Всі згадані складові і чинники в НТУ “ХПІ” присутні і задіяні:

 • інстальовані сучасні системи Pro/ENGINEER, LS-DYNA, Siemens PLM та ін;
 • створений і запущений унікальний комп’ютерний клас-кластер;
 • САПР включені в навчальні програми і викладаються усім студентам.

Крім того, є ще надзвичайно важливий 4-й фактор: розроблені та реалізовані теоретичні основи інтеграції сучасних комп’ютерних технологій та наукових розробок з метою створення спеціалізованих систем, баз знань і комплексів моделей.

Таким чином, в НТУ “ХПІ” унікальним чином поєднується 4 складові. Такого поєднання ніде в Україні немає. Існуючі суперкомп’ютери хоча і набагато могутніше, але вони універсальні – не спеціалізовані. Саме в НТУ «ХПІ» присутні програмні комплекси і наукові колективи, які націлені на розв’язання проблем механіки, машинознавства, енергетики і машинобудування.

Все це дає можливість промисловим підприємствам, НДІ і КБ в співдружності з НТУ “ХПІ” вирішувати масштабні завдання, що не під силу іншим науково-освітнім установам:

 • проведення унікальних досліджень з моделюванням складних нелінійних процесів;
 • підготовка інженерних і наукових кадрів за індивідуальними навчальними програмами;
 • просування найбільш перспективних комп’ютерних систем на ринок Україні.

Величезною перевагою є можливість придбання та використання університетських ліцензій широкого спектру програмних продуктів.

Крім того, університет може за пільговими цінами використовувати обчислювальні потужності і суперкомп’ютери Україні, Росії, Європи.