Видобування нафти, газу та конденсату

Фик Iлля Михайлович Завiдувач кафедри

Фик Iлля Михайлович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра «Видобування нафти, газу та конденсату була заснована в 2010 році для підготовки спеціалістів в нафтогазовій промисловості. На кафедрі працюють високопрофесійні спеціалісти, серед них 2 професори, 6 доцентів, 7 старших викладачів і 2 асистента. На кафедрі навчаються студенти спеціалізації 185 «Нафтогазова інженерія та технології» спеціальності «Видобування нафти та газу».

Форма навчання-денна. Кваліфікаційний рівень випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Форма навчання-заочна. Кваліфікаційний рівень випускників:магістр.
Заняття проводять зі студентами в предметних аудиторіях, обладнаних сучасними засобами навчання, включаючи мультимедійний супровід. Лабораторні роботи, курсове й дипломне проектування виконуються в спеціально обладнаних лабораторіях і сучасному класі.

Характерною рисою діяльності ВНГ та К- це постійний зв’язок з підприємствами та організаціями-замовниками фахівців.

З 2016 року для кращих студентів-магістрів існує можливість 3-6 місячного стажування за кордоном в сучасних лабораторіях Магдебургського університету.

Випускники кафедри працюють в галузі видобування,транспортування, використання та реалізації нафти і газу.

Для кращих випускників кафедра пропонує продовження навчання в аспірантурі для отримання ступеня доктора філософії.

Науковi напрями

  • розвідка та освоєння нових нафтових, газових та газоконденсатних родовищ;
  • оснащення та введення в експлуатацію нових родовищ;
  • технологічна підготовка нафти, газу та газового конденсату;
  • транспортування нафти та газу;
  • забезпечення природним газом промислових підприємств та побутових потреб населення;
  • виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт по розробці родовищ та видобування нафти, газу та конденсату;
  • виконання керівних функцій на підприємствах та в організаціях нафтогазового комплексу.

Спеціальність, освітня програма

  • Магістр нафтогазової інженерії та технології
  • Доктор філософії за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології»