Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту (МІТ)

Єпіфанов Віталій Валерійович

Директор

Єпіфанов Віталій Валерійович

Сайт

Приймальна комісія: головний аудиторний корпус, к. 305, к. 314 тел. (057) 707-63-81, (057) 707-60-07.

e-mail: mit@kpi.kharkov.ua

У складі інституту чотирнадцять кафедр, з яких чотирнадцять – випускаючі. Інститут готує бакалаврів і магістрів з семи спеціальностей:

Спеціальність «Галузеве машинобудування» (спеціалізації: «Автомобілі та трактори», «Транспортні засоби високої прохідності», «Машини і механізми нафтогазових промислів», «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Автоматизовані та роботизовані технологічні комплекси в машинобудуванні», «Мехатронні системи транспортних засобів»).

Спеціальність «Прикладна механіка» (спеціалізації: «Інтегровані технології машинобудування», «Інструментальне виробництво», «Технології автоматизованого виробництва», «Металорізальні верстати та системи», «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика», «Стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції», «Обладнання та технології обробки тиском», «Обладнання та технології ливарного виробництва», «Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування», «Зварювання та споріднені процеси і технології», «Автоматизоване моделювання технічних систем»).

Спеціальність «Матеріалознавство» (спеціалізації: «Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів», «Нові функціональні матеріали та нанотехнології»).

Спеціальність «Автомобільний транспорт» (спеціалізація: «Автомобілі та автомобільне господарство»).

Спеціальність «Гідроенергетика» (спеціалізація: «Гідроенергетика»).

Спеціальність «Екологія» (спеціалізація: «Інженерна екологія»).

Спеціальність «Цивільна безпека» (спеціалізація: «Охорона праці»).

Абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста, приймаються на навчання за скороченим терміном підготовки за умови вступу на споріднений напрям підготовки без зовнішнього тестування.

Навчальний процес здійснюють біля 250 викладачів інституту, в тому числі 75 професорів і докторів наук, біля 120 кандидатів наук. Застосування прогресивних методів навчання, широке використання в навчальному процесі сучасних засобів обчислювальної техніки, програмних продуктів та інформаційних технологій, потужна матеріальна база, участь студентів у проведенні наукових досліджень, тісний зв’язок з провідними підприємствами і установами галузі дозволяють забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Дисципліни Вільного Вибору