Органічний синтез та фармацевтичні технології

Куценко Сергій Анатолійович Завiдувач кафедри

Куценко Сергій Анатолійович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра була заснована в 1885 році, за час свого існування підготувала біля 2200 спеціалістів. На даний період кафедра веде підготовку фахівців за наступними спеціальностями:

161 «Хімічна технологія та інженерія» за освітньою програмою «Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів»

Ця освітня програма є базовою для промисловості пов’язаної з технологіями органічних речовин, харчовими продуктами (із застосуванням харчових добавок) та косметикою. Великі перспективи відкриваються в сфері наукових досліджень за цими напрямами кафедри.

Фахівці з цієї спеціальності проходитимуть підготовку по технологіям виробництва продуктів органічного синтезу та харчових добавок ( в т.ч. їх застосуванню), технологіям виробництва компонентів косметичних засобів та косметичних препаратів різного призначення; вмінню орієнтуватися в широкому спектрі косметичних інгредієнтів; володінню методами аналізу харчових добавок і компонентів косметичних засобів, вмінню організовувати промислове виробництво даних продуктів.

Навчальні плани спеціальностей забезпечують глибоку фундаментальну та практичну підготовку фахівців згідно освітніх програм трьох рівнів освіти: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Після 4 років (3 роки та 10 місяців) навчання випускники отримують диплом бакалавра з хімічної технології та інженерії. Після отримання диплому бакалавра можливе продовження навчання в магістратурі за освітньо-професійною програмою (1 рік та 4 місяці) або за освітньо-науковою програмою (1 рік та 9 місяців) для отримання диплому магістра з хімічної технології та інженерії. Після отримання диплому магістра можливе продовження навчання в аспірантурі для отримання освітнього рівня та вченого ступіня доктор філософії (Ph.D).

226 «Фармація, промислова фармація» за освітньою програмою «Промислова фармація»

Ця освітня програма є базовою для фармацевтичної промисловості на підприємствах з виробництва лікарських засобів, активних фармацевтичних інгредієнтів, парфумерно-косметичної продукції, біотехнологічної продукції, дієтичних добавок, ветеринарних препаратів.

Основною метою освітньої діяльності за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» є підготовка фахівців, здатних вирішувати типові задачі у сфері фармацевтичної галузі, включаючи технології виробництва (виготовлення) лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів, фармацевтичну розробку лікарських засобів, проведення комплексу заходів з контролю якості та інші практичні завдання на основі оволодіння системою компетентностей.

Підготовка за цією спеціальністю здійснюється за наскрізною магістерською програмою. Вступ відбувається після закінчення повної загальної середньої освіти школи, коледжу (на основі ПЗСО) або на основі НРК5, НРК6 та НРК7. Після закінчення навчання (4 роки та 10 місяців) випускники отримують диплом магістра.

Спеціальність, освітня програма

  • 161 «Хімічна технологія та інженерія», ОП «Хімічні технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів». Докладніше
  • 226 «Фармація, промислова фармація», ОП «Промислова фармація». Докладніше

Навчання відбувається за денною та заочною формою.