Права

Права

Завiдувач кафедри

Перевалова Людмила Вікторівна

Про кафедру

Враховуючи важливість правової освіти і виховання, в 1998 році було прийнято рішення про створення кафедри права в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут». Завідуючою кафедрою була призначена доцент, кандидат філософських наук Перевалова Людмила Вікторівна. У складі кафедри 13 викладачів, з них 5 кандидатів наук, старші викладачі і викладачі.Педагоги нашої кафедри розробили і викладають цілий комплекс правових дисциплін, які охоплюють всі факультети університету. Кафедра забезпечує викладання двох загальних курсів:»Правознавство” і «Основи правознавства» для студентів денної і заочної форми навчання. Для окремих факультетів університету читаються такі спецкурси, як: «Господарське законодавство», «Податкове право», «Фінансове право», «Підприємницьке право», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Міжнародне економічне право», «Правові основи малого бізнесу», «Правове регулювання управлінської діяльності», «Основи адміністративного, цивільного і кримінального права в області інтелектуальної власності», «Міжнародне право і співпраця у сфері інтелектуальної власності «, «Використання і передача прав на об’єкти інтелектуальної власності», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Екологічне право», «Патентне право», «Авторське право і суміжні права», «Трудове право», «Міжнародне контрактне право», «Правове забезпечення інтелектуальної власності». Кафедра розташовується в першому учбовому корпусі (У-1) на 8 поверсі в аудиторії 805 Контактний телефон: 707-62-09.

Науковi напрямки

Комплексна науково-дослідна робота кафедри здійснюється по темі: “Правове забезпечення становлення громадянського суспільства в Україні”. Всі викладачі займаються науково-дослідною роботою в межах цієї теми. Розробляються такі проблеми: -реалізація конституційних прав і свобод людини і громадянина; -правове забезпечення народовладдя; -становлення правової держави; -проблеми розвитку різних форм власності в Україні; -врегулювання трудових правовідносин; -правове регулювання підприємницької діяльності та ін.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації
  • немає