Українська, росiйська мова i прикладна лiнгвiстика

Чернявська Світлана Миколаївна Завiдувач кафедри

Чернявська Світлана Миколаївна

Сайт кафедри

Про кафедру

У 1954 р. у Харківському політехнічному інституті була заснована кафедра російської мови. Створення кафедри було зумовлене наявною потребою оптимізації навчання іноземних студентів. Протягом багатьох років кафедра навчала російської мови студентів-іноземців, допомагаючи їм здобути вищу освіту. Навчальний процес охоплював всі напрямки спілкування: в побутовій, науковій та соціально-культурній сферах. Велися також курси “Методика викладання російської мови як іноземної”, “Науково-технічний переклад”. З виходом Закону про мову в Україні кафедра російської мови стала називатися кафедрою української та російської мов. Зміну назви спричинили нові функції. Крім викладання російської мови для іноземців, кафедра запроваджує викладання української мови для українських студентів. Вводяться нові курси “Українська мова” та “Ділова українська мова”. Проте, викладання російської мови триває та набуває нових форм. Так, з’являється така форма навчання, як включене навчання для іноземних студентів економічних спеціальностей. У 2001/2002 навч.р. кафедра почала запроваджувати новий курс для українських студентів “Основи лінгвістичної та термінологічної підготовки фахівця”. Також для нових спеціальностей Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет» (НТУ «ХПІ») “Переклад” і «Прикладна лінгвістика» викладачами кафедри читаються курси “Вступ до мовознавства”, “Основи прикладної лінгвістики”, “Сучасна українська література”, “Комп’ютерні системи перекладу”. У зв’язку з цим з 2005 р. з’являється нова назва – кафедра української, російської мов і прикладної лінгвістики. З 2007 р. додатково викладаються такі дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням» і «Лексикографія». Викладачі кафедри успішно працюють також на підготовчих курсах та підготовчому відділенні НТУ “ХПІ”. На факультеті підвищення кваліфікації проводяться курси з української мови та українського термінознавства для викладачів університету. Співробітники кафедри є авторами багатьох наукових досліджень, у тому числі: більше 10 словників, більше 20 підручників і навчальних посібників тощо. Кафедра є організатором 8 Міжнародних наукових конференцій «Сучасні проблеми лексикографії», Міжнародної науково-практичної конференції «Методика викладання мов» і щорічних міжнародних лексикографічних семінарів. Основні напрямки діяльності: – лексикографічний: вивчення та створення словників різного ґатунку; – термінознавчий: основи української термінології різних галузей народного господарства; – психолінгвістичний: методика викладання мов, тактики мовної комунікації, риторика; – літературознавчий: дослідження творчості українських і російських письменників. З 1999 р. кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Дубічинський Володимир Володимирович.

Науковi напрямки

Основні напрямки діяльності:

– лексикографічний: вивчення та створення словників різного ґатунку;

– термінознавчий: основи української термінології різних галузей народного господарства;

– психолінгвістичний: методика викладання мов, тактики мовної комунікації, риторика;

– літературознавчий: дослідження творчості українських і російських письменників.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • немає