Українська, росiйська мова i прикладна лiнгвiстика

Чернявська Світлана Миколаївна Завiдувач кафедри

Чернявська Світлана Миколаївна

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра української, російської мов і прикладної лінгвістики веде свою історію з 1954 року, коли в Харківському політехнічному інституті з метою оптимізації навчання іноземних студентів було створено кафедру російської мови. Протягом багатьох років науково-педагогічні співробітники кафедри навчали російської мови студентів-іноземців, допомагаючи їм здобути вищу освіту. Навчальний процес охоплював усі сфери спілкування: навчально-наукову, соціально-культурну та побутову. Окрім дисципліни «Російська мова як іноземна», викладалися також спецкурси «Науково-технічний переклад» і «Методика викладання російської мови як іноземної». З ухваленням Закону «Про мови в УРСР» в 1989 році та зі здобуттям Україною незалежності кафедра почала викладати нові дисципліни: «Українська мова» та «Ділова українська мова». Продовжувалася робота щодо удосконалення викладання дисципліни «Російська мова як іноземна», зокрема було впроваджено включене навчання для іноземних студентів різних спеціальностей. Протягом багатьох років кафедра забезпечувала викладання дисциплін «Вступ до мовознавства», «Основи прикладної лінгвістики», «Сучасна українська література» та «Комп’ютерні системи перекладу» для студентів соціально-гуманітарних спеціальностей. У зв’язку з цим у 2005 році кафедру було перейменовано на кафедру української, російської мов і прикладної лінгвістики. Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами багатьох наукових досліджень, які було опубліковано у фахових виданнях та виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз. Співробітники кафедри уклали більше 10 різних галузевих словників, близько 30 навчально-методичних посібників тощо. Протягом тривалого часу кафедра організовувала міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні проблеми лексикографії», «Методика викладання мов», щорічні міжнародні лексикографічні семінари. Також щороку кафедра організовує роботу секції «Мовна підготовка фахівця» Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів «Україна і світ». Кафедрою проводиться активне міжнародне співробітництво з передовими вищими навчальними закладами Польщі, Німеччини, Австрії та інших країн. Сьогодні на кафедрі викладаються дисципліни «Українська мова», «Вступ до мовознавства», «Історія зарубіжної літератури», «Мова професійного навчання» та «Українська мова як іноземна».

Кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент Чернявська Світлана Миколаївна.

Науковi напрямки

Основні напрямки діяльності:

  • методичний: викладання мов у технічних вишах;
  • історичний: історія впровадження української мови в освіту;
  • термінознавчий: дослідження галузевих терміносистем;
  • літературознавчий: дослідження творчості українських і зарубіжних письменників;
  • лексикографічний: вивчення та створення словників різних типів

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • немає